Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС»,

код за ЄДРПОУ 01882568, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б (далі – Товариство)

 

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 20 серпня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б, актовий зал, відбудуться позачергові  Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про обрання лічильної комісії;

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

4. Про затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів;

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
8. Обрання Ревізора Товариства.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 14 серпня 2014 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 9 год. 00 хв. закінчення – о 9 год.45 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б, приймальня):

·         до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·         у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – бухгалтер ПАТ «ВТОРЕС» Гордієнко С.А., телефон (044)463-98-48, адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б, приймальня.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.

Довідки за телефоном +380 (044) 463-98-48.

Генеральний директор

ПАТ «ВТОРЕС»                                                                           В.Д.ОлійникСоздание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа