Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВТОРЕС»

НАГЛЯДОВА РАДА

04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16-Б;  ЄДРПОУ: 01882568

ПРОТОКОЛ №1

29.01.2015 р.                                                                                                                                                                  м. Київ

Присутні три з трьох членів Наглядової ради:

·         Ладюков Ігор Валентинович – Голова Наглядової ради;

·         Ладюкова Антоніна Леонідівна – Секретар Наглядової ради;

·         Ладюков Євгеній Ігорович – член Наглядової ради.

Кворум досягнуто. Члени Наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту уповноважені приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції.

Запрошено Генерального директора ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкова Валентина Ігоровича.

Порядок денний:

1.       Про висловлення довіри Генеральному директору ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкову Валентину Ігоровичу, підтвердження його повноважень та виправлення описки в Протоколі Наглядової ради від 01.09.2014 р. №2 про призначення Ладюкова Валентина Ігоровича Генеральним директором ПАТ «ВТОРЕС»

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Ладюкова Ігоря Валентиновича, який доповів, що в Протоколі Наглядової ради ПАТ «ВТОРЕС» від 01.09.2015 р. №2 допущено описку наступного змісту: не встановлено термін, на який обрано Генерального директора. Запропоновано висловити довіру Генеральному директору ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкову Валентину Ігоровичу, підтвердити його повноваження, виправити описку в Протоколі Наглядової ради №2 від 01.09.2014 р. шляхом викладення рішення з питання першого порядку денного наступним чином: «Обрати Генеральним директором ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкова Валентина Ігоровича з 01 вересня 2014 року терміном на 3 роки».

Голосували:

«ЗА»– 3 голоси, що становить 100% голосів членів Наглядової ради.

ПРОТИ – 0 голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

Висловити довіру Генеральному директору ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкову Валентину Ігоровичу, підтвердити його повноваження, виправити описку в Протоколі Наглядової ради №2 від 01.09.2014 р. шляхом викладення рішення з питання першого порядку денного наступним чином: «Обрати Генеральним директором ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкова Валентина Ігоровича з 01 вересня 2014 року терміном на 3 роки».

 

Голова Наглядової ради                                                                                                                        І. Ладюков

 

Секретар Наглядової ради                                                                                                                   А. Ладюкова

 

Член Наглядової ради                                                                                                                            Є. ЛадюковСоздание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа