Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


07.08.2015 р.

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства "ВТОРЕС"

(код за ЄДРПОУ 01882568)

 

Публічне акціонерне товариство "ВТОРЕС" (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою вул. Марка Вовчка, 16Б, м. Київ 04073, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11.09.2015 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, зал засідань.

 

Порядок денний:

1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

6. Затвердження Положення про Наглядову раду.

7. Затвердження Положення про Генерального директора.

8. Затвердження Положення про Ревізійну комісію.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

11. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, Ревізійної комісії.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 11.09.2015 року з 12:00 до 12:45 години за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на 24 годину 07.09.2015р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних зборів (11.09.2015 року) – за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, кабінет №2, у робочі дні з 14:00 до 16:00 години; а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Солотва Назарій Богданович.

Довідки за телефоном (044) 463-98-33.

Генеральний директор Ладюков Валентин ІгоровичСоздание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа