Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


                               Затверджено протоколом

Наглядової ради № 6

Від 21.03.2018 року

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів

Публічного акціонерного товариства "ВТОРЕС"

(код за ЄДРПОУ 01882568)

 

Публічне акціонерне товариство "ВТОРЕС" (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою вул. Марка Вовчка, 16Б, м. Київ, 04073, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30.04.2018 року о 15:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, актовий зал.

 

Порядок денний:

1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.

8. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

9. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2017 році.

11. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

12.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

14. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

15. Обрання Генерального директора Товариства

16. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 30.04.2018 року з 14:00 до 14:55 години за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 24 годину 25.04.2018р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень до дня проведення загальних зборів (30.04.2018 року) – за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, каб. №1 у робочі дні з 14:00 до 16:00 години; а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Або на сайті http://vtores.emitent.org.ua/

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Глухенький Сергій Олександрович.

 

Довідки за телефоном (044) 463-98-33.

 

Наглядова рада

 

 

Затверджено Протоколом Наглядової ради

№ 6 від 21.03.2018

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВТОРЕС» 30.04.2018 р.

№п/п

Питання порядку денного

Проект рішення

1.

Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії

Затвердити протокол Реєстраційної комісії

2.

Обрання лічильної комісії

Обрати лічильну комісію у складі Глухенького Сергія Олександровича, Гнатюка Олександра Дмитровича, Гордієнко Світлани Анатолівни.

 

3.

Обрання Голови та Секретаря загальних зборів

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ладюкова Валентина Ігоровича

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ладюкова Євгенія Ігоровича

4.

Затвердження регламенту загальних зборів

Затвердити Регламент Загальних зборів: 1) основна доповідь - до 5 хвилин; 2) голосування з усіх питань порядку денного іменними бюлетнями для голосування, затвердженої Наглядовою радою форми.

 

5.

Затвердження Порядку денного Загальних зборів

Затвердити порядок денний Загальних зборів товариства:

1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.

8. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

9. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2017 році.

11. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

12.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

14. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

15. Обрання Генерального директора Товариства

16. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

6.

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;.

 

7.

Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік

Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.

 

8.

звіт Наглядової ради за 2017 рік

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

 

9.

звіт Ревізійної комісії за 2017 рік

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік

10.

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2017 році.

Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2017 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

 

11.

Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2017 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

Затвердити висновок зовнішнього аудитора.

 

12.

Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

 

13.

Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

 

Кандидати

 

 

1. Ладюков Ігор Валентинович, акціонер

Рік народження: 1962

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Ладюков Ігор Валентинович

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 3 акції прості іменні

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, 1984 р., електропостачання міст, інженер

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Голова Наглядової ради ПАТ "ВТОРЕС"

Загальний стаж роботи: 33 роки

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: приватний підприємець, 2014-2018 - Голова Наглядової ради ПАТ "ВТОРЕС"

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: Ладюков Валентин Ігорович, Ладюкова Антоніна Леонідівна, Ладюков Євгеній Ігорович

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

 

 

2. Ладюкова Антоніна Леонідівна, акціонер

Рік народження: 1960

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Ладюкова Антоніна Леонідівна

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 19460 акцій простих іменних

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, 1983 р., електропостачання підприємств, інженер

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Член Наглядової ради ПАТ "ВТОРЕС"

Загальний стаж роботи: 33 роки

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: приватний підприємець, Секретар Наглядової ради ПАТ "ВТОРЕС" 2014-2018

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: Ладюкова Валентин Ігорович, Ладюков Євгеній Ігорович, Ладюков Ігор Валентинович

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

 

 

3. Ладюков Євгеній Ігорович, акціонер

Рік народження: 1983

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Ладюков Євгеній Ігорович

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 3 акції прості іменні

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, 2006 р., гідравлічні і пневматичні машини, спеціаліст

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Член Наглядової ради ПАТ "ВТОРЕС"

Загальний стаж роботи: 11 років

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Техноцентр", 2014-2018 член Наглядової ради ПАТ "ВТОРЕС".

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: Ладюков Валентин Ігорович, Ладюкова Антоніна Леонідівна, Ладюков Ігор Валентинович

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

14

Припинення повноважень Генерального директора Товариства

Припинити повноваження Генерального директора Товариства

15

Обрання Генерального директора Товариства

Кандидати:

Ладюков Валентин Iгорович

1992 р.н.

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Ладюков Ігор Валентинович

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 835833 акції прості іменні

Освіта:Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014, Правознавство

Загальний стаж роботи: 8 років

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 2014 року Генеральний директор ПАТ "ВТОРЕС", інших посад не обіймав.

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: Ладюков Ігор Валентинович, Ладюкова Антоніна Леонідівна,

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

16

Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів та характером яких є: придбання основних фондів, відчуження основних фондів, внесення основних фондів в статутний капітал інших юридичних осіб, отримання позик та кредитів, відчуження корпоративних прав товариства, укладення договорів оренди, лізингу, поставки, виконання робіт, надання послуг. Гранична сукупна вартість правочинів становить 15000000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

 

 

   


 

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа