Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата виникнення 12.09.2014
Дата публікації 15.09.2014 13:18:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Вторес"
Юридична адреса* 04073 м.Київ вул.Марка Вовчка,16б
Керівник* Ладюков Валентин Ігорович - Генеральний директор. Тел: 044-463-98-33
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
29.08.2014 р. звільнено колишнього Генерального директора ПАТ "ВТОРЕС"; 29.08.2014 р. емітентом отримано повідомлення про викуп контрольного пакета акцій; 01.09.2014 р. призначено нового Генерального директора ПАТ "ВТОРЕС". Особливу інформацію про вищевказані події було оприлюднено одночасно 03.09.2014 р. - відповідні повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, 04.09.2014 р. - опубліковано в №165 "Бюлетень Цiннi Папери", 10.09.2014 р. - повідомлення розміщені на сторінці vtores.emitent.org.ua в мережі Інтернет, 11.09.2014 р. - електронні та паперові форми відповідних повідомлень передано Комісії.
Таким чином, ПАТ "ВТОРЕС" несвоєчасно оприлюднено особливу інформацію: прострочено на 1 та 2 робочі дні оприлюднення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на 1 та 2 робочі дні простроченно подання інформації до Комісії.
Несвоєчасне оприлюднення особливої інформації зумовлено об'єктивними причинами, пов'язаними зі зміною власника контрольного пакета акцій, призначення нового директора і приймання ним справ емітента, затримкою передачі ключів доступу до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії та сайту емітента.

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа