Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Положення про загальні збори, принципи (кодекс) корпоративного управління товариства не розроблялись та не затверджувались
Положення "Про розкриття інформації акціонерам Публічного акціонерного товариства "ВТОРЕС"
Положення про наглядову раду
Положення про ревізійну комісію
Положення про виконавчий орган (Генерального директора)


Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа