Публічне акціонерне товариство "Вторес"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Річна регулярна інформація Товариства за 2013 рік
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Перелік афілійованих осіб станом на 16.12.2014
Спростування
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Протокол №1 Наглядової ради від 29.01.2015
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - 29.04.2015
Річна регулярна інформація товариства за 2014 р.
Проспект емісії цінних паперів відсутній, з моменту створення товариства в процесі корпоратизації емісій акцій та інших цінних паперів не відбувалось
Річна регулярна інформація товариства за 2015 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29.04.2017
Попередня згода на вчинення значних правочинів 29.04.2017
Річна регулярна інформація Товариства за 2016 рік
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 30.04.2019
Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах 30.04.2019
Звіт наглядової ради та звіт виконавчого органу, розглянуті загальними зборами 30.04.2019
Річна регулярна інформація
Особлива інформація 13.07.2020
Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах 10.07.2020
Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах 23.10.2020
Особлива інформація 24.10.2020
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб
Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах 30.04.2021
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 30.04.2021
Річна регулярна інформація за 2020 рік
Зміна складу посадових осіб емітента - 21.08.2014
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента


Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа